Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu pracy serca powstają najczęściej wskutek dużych blizn rzadziej ich przyczyną jest niedokrwienie. Zdarzają się niere-gularności w pracy tego mięśnia, które można sklasyfikować jako stosunkowo niewinne, inne z kolei są poważnym zagrożeniem. W ostrej fazie zawału serca wszelkie zaburzenia należy traktować bardzo poważnie, podobnie zresztą jak przy ataku dusznicy pier­siowej. W dalszym stadium zawału zaburzenia rytmu w bardzo rzadkich przypadkach mogą mieć poważniejsze konsekwencje mimo to są nieprzyjemne dla pacjenta, gdyż powodują bardzo złe samopoczucie. Staranne badanie lekarskie wyjaśnia jakie zaburze­nia rytmu należy leczyć — współczesna medycyna dysponuje szerokim arsenałem środków wykrywających i usuwających te zaburzenia. W niektórych przypadkach po zawale dochodzi do wydatnego zwolnienia tętna (nawet poniżej 40 uderzeń na minutę) co korygowa­ne jest wszczepieniem sztucznego rozrusznika serca. Jest to niewie­lki, obecnie już prawie rutynowy zabieg, nie obarczony większym ryzykiem. Nieprawidłowość polegająca na stałym przyspieszonym tętnie leczona jest najczęściej farmakologicznie.